Plakater

Felles for NIK, NISK, NOKOBIT og UDIT

Prosjekter i startfasen, pågående arbeid og avsluttet arbeid som er faglig interessant men som ikke passer helt som ordinær artikkel, kan presenteres som en plakat med eller uten demonstrasjon av IKT.
PhD-prosjekter i en tidlig fase kan også presenteres i denne kategorien.

Plakatene vil bli hengt opp i pausearealene for konferansen, og forfatterne vil presentere dem i konferansepausene. Det blir også lynpresentasjoner av plakatene i en egen plakat-sesjon. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

En plakat/demonstrasjon sendes inn i form av et utvidet sammendrag (extended abstract) på maksimalt 2 sider. Dette sammendraget er en tekstlig oppsummering av innholdet i plakaten og skal inkludere bakgrunn og motivasjon, metode, resultater og bidrag samt referanser.

Sammendraget sendes direkte til den relevante NIKT-konferansen (NIK, NOKOBIT, NISK eller UDIT) gjennom samme innsendingssystem som øvrige bidrag til konferansen.

For å vekke interesse og gi en god fremstilling av innholdet bør plakaten i det vesentlige inneholde illustrasjoner og ikke være en forstørret utskrift av sammendraget. Plakaten skal ha stående format, størrelse A1. Plakaten må medbringes til konferansen ferdig utskrevet.

En demonstrasjon skal ha følge av en plakat og er basert på samme type innsending som en plakat (altså et utvidet sammendrag). Sammendraget må i dette tilfellet også inkludere en kort beskrivelse av plass- og utstyrsbehov (for eksempel bord). Teknisk utstyr til demonstrasjonen må i utgangspunktet medbringes til konferansen.

De innsendte sammendragene av plakater og demonstrasjoner vil bli vurdert av programkomiteen men vil IKKE bli sendt til ordinær fagfellevurdering og gir ikke publikasjonspoeng. Sammendragene av antatte plakater og demonstrasjoner blir publisert i konferanserapporten i en egen seksjon slik at det går klart frem at bidragene ikke er fagfellevurderte og meritterende.

Frist for innsending av plakat/demonstrasjon se Viktige datoer