Viktige datoer

Frist for innsending av sammendrag 15. august, 2019
29. august 2019
Frist for innsending av fullstendig artikkel 25. august, 2019
8. september 2019
Tilbakemelding på innsendte artikler 1. oktober, 2019
Frist for plakater 1. november, 2019
11. november, 2019
Frist for endelig versjon av artikler 20. oktober, 2019
Frist for påmelding11. november 2019
Konferansen på Quality Grand Royal, Narvik 25-27. november, 2019