Workshop

Evnen til å jobbe i team er mer og mer viktig for ferdigutdannede IT-studenter. Arbeidslivet krever ofte at man jobber i smidige, tverrfaglige team. Vi ønsker å samle utdanningsmiljøene i Norge som har, praktiske systemutviklingskurs (eller bacheloroppgaver) for bachelor eller masterstudenter. Målgruppen er kursholdere eller andre involverte i kurs der studentene skal utvikle systemer og/eller tjenester.

Våren 2019 tilbød Institutt for informatikk, UiO, for første gang et 20 studiepoengs emne med teamarbeid innen systemutvikling for over 200 studenter. Basert på cases fra Meteorologisk institutt fikk studentene bygge sine egne vær-apper, gjennom bruk av smidig utviklingsmetodikk i praksis. Vi vil gjerne dele av våre erfaringer fra dette kurset, og diskutere med andre utdanningsinstitusjoner i Norge innen dette feltet.

Målet med denne workshopen er å lære av hverandres erfaring i å holde store systemutviklingskurs. Eksempler på erfaringsutveksling vil være:
• Bruk av studentaktiviserende øvelser i forelesninger og gruppeundervisning
• Utfordringer med prosjektarbeid for team med 5-7 personer (alt fra sammensetning, samarbeidsprosess til evaluering av individresultater vs. teamresultater)
• Hvordan lære studentene god bruk av teknikker og praksiser (for eksempel bruk av verktøy, smidige praksiser, versjonshåndtering).