Organisasjon

Leder av organisasjonskomitéen

Knut Collin, UIT

Organisasjonskomitée

Knut Collin, UIT
Arne Lakså, UIT
Frode Næsje, UIT

Web-redaktør

Knut Collin, UIT

Ledere av NIK programkomitéen

Arne Lakså, UIT

Ledere av NOKOBIT programkomitéen

Jens Kaasbøll, UiO

Ledere av NISK programkomitéen

Ragnar Soleng, UiT

Leder av UDIT programkomitéen

Birgit Rognebakke Krogstie, NTNU