NIK 2019 Invitasjon til bidrag

Norsk Informatikkonferanse

Norsk Informatikkonferanse (NIK) arrangeres for 32. gang, av UIT Norges Arktiske Universitet fra 25. – 27. november 2019 på Quality Grand Royal Hotel Narvik som del av Norsk IKT konferanse for forskning og utdanning (NIKT).

NIK er en bred nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk. Konferansen inviterer til innsending av artikler innen ulike sjangre og tema relatert til teoretisk og anvendt informatikk. NIK åpner for tverrfaglighet og mangfold i forhold til metodiske tilnærminger og anvendelsesområder.

NIK inviterer til bidrag i form av artikler i full lengde som rapporterer pågående eller avsluttet forskning (inntil 12 sider). Innsendte artikler vil bli fagfellevurdert, og aksepterte artikler publiseres i proceedings for Norsk Informatikkonferanse via Bibsys Open Journal System under eget ISSN. Alle aksepterte NIK-bidrag vil bli godkjent som vitenskapelige publikasjoner på nivå 1.

Aksepterte artikler skal presenteres gjennom foredrag ved konferansen. Artikler og presentasjoner kan være på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. NIK ønsker å fremme bidrag fra bachelor- og masterstudenter og et antall studentbidrag vil kunne få fritak for konferanseavgiften.

Frister for innsending av artikkel se Viktige datoer

Plakater (postere) og demonstrasjoner

Se Plakater

Innsending av bidrag

Bidrag må ikke ha vært publisert tidligere og skal formateres som beskrevet på NIK.no.

For å sende inn bidrag, logg in på NIK2019 sin innsendingsside på EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=nik2019

Programkomite

Arne Lakså, UIT, Narvik (leder)
Knut Collin, UIT, Narvik (nestleder)
Susanne Koch Stigberg, Høyskolen i Østfold
Eric B. Jul, Universitetet i Oslo
Lars Michael Kristensen, Høgskulen på Vestlandet
Tor-Morten Grønli, Høyskolen Kristiania
Vladimir Oleshchuk, Universitetet i Agder
Jon Kvisli, Høgskolen i Sørøst-Norge
Anders Andersen, Universitetet i Tromsø
Reggie Davidrajuh, Universitetet i Stavanger
Rune Hjelsvold, NTNU, Gjøvik
Anne C. Elster, NTNU, Trondheim